Modernizacja sal szkoleniowych w Akademii Obrony Narodowej
- 2014.07.15 -